Öppen visning, svenska

Öppen visning på svenska. Visningen börjar i Domkyrkoforum.
Kostnadsfri.
Mars öppna visningar infaller med internationella kvinnodagen så helgens öppna visningar kommer sätta kvinnor ur domkyrkans snart 900 åriga historia i centrum. Extra visning på svenska den 8 mars kl 14.00.