Öppen visning, svenska

Visningen börjar i Domkyrkoforum
Max 15 st.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och visningen kan bli inställd omrestriktionern ändras.
Visningen kan också bli en utomhusvisning istället för invändigt.