Övergångar

Plats: Lunds domkyrka
Övergångar, utställningen i kryptan med verk av Erla S. Haraldsdóttir.
Kryptan kan vara stängd i samband med gudstjänster och konserter.
Utställningen pågår under perioden 20 mars – 9 maj