På upptäcktsfärd i kyrkornas värld

Höstföredrag med Lunds domkyrkas vänner.
Sven Rosborn, författare, arkeolog och museiman