Peder Winstrup – hans liv och hans död

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Domprost em Håkan E Wilhelmsson
Samlingen inleds med kaffe
Arr. Lunds domkyrkas vänner