Pilgrimsbön

Plats: Domkyrkan, kryptan
Samtal efter bönen