Pilgrimsbön

Plats: Domkyrkan, kryptan
Begränsat antal deltagare, max 8 personer.