Pilgrimsbön

Plats: Domkyrkan, kryptan
Begränsat antal deltagande, max 8 personer.