Pilgrimsbön

Plats: Domkyrkan, kryptan
Bibelsamtal på Liberiet efter pilgrimsbönen