Predikstol och predikan

1500-talet var en förändringens tid. Vi berättar om personer, om konstföremål och om nya teologiska tankar.
Veronica Helm Andréasson, präst och Anita Larsson, guide berättar.
Gratis visning för vuxna.