Premiär kyrkospel

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson