Processionsvandringen startarfrån Domkyrkoplatsen, Labyrinten

Ansvarig: Anna Alebo
Den traditionsenliga Processionsvandringen på Domkyrkans grundläggningsdag den 15 augusti, tillika jungfru Marie himmelsfärdsdag, startar kl 10.00 vid Labyrinten på Domkyrkoplatsen. Vi vandrar till alla de kyrkor som fanns i Lund under senmedeltiden. Vandringen är i sin helhet ca 10 km lång, men man kan själv väja om man bara vill följa med en liten bit.
Kl 12.30 startar del 2 av vandringen vid Domkyrkoforum.