Reformationstidens stora gestalter

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Martin Luther, Philip Melanchthon, Katharina von Bora, Olaus Petri
Inför reformationsjubileet 2017 bekantar vi oss med några av reformationens huvudpersoner
Föredragshållare Veronica Helm Andréasson.
Ingen föranmälan.
Kaffe till självkostnadspris