Sånger i advent

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Susannah Carlsson
Kör: Aspirantkören till Lunds domkyrkas gosskör, trumpet