Sånggudstjänst för fasteinsamlingen

Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Vi sjunger för hela världen med Mikaelskören.
Stiftsadjunkt för internationellt arbete Marie Körner: ”Bland flyktingar från Sydsudan.”