Sankt Knut – vägvisare till en ny människosyn

Ansvarig: Mats Nyberg
I samarbete med Sensus studieförbund