Scientism och frågan om vad liv är

Ansvarig: Mats Nyberg
Föreläsning: Om naturvetenskap och humaniora med Jonna Bornemark, filosof.