Skymningsstund i katedralen

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Veronica Helm Andréasson
” I innerlighetens tecken – möte med Maria Magdalena”
utifrån Agneta Sofiadotters konstutställning i kryptan.