Sommarens utställning öppnar i Domkyrkans krypta – 6 veckor 6 verk 6 konstnärer

Plats: Domkyrkan, kryptan
Ansvarig: Lena Sjöstrand
11 juli och 17 juli: Ann Edholm