Sommarlund: dansföreställning, ReAct, King of the Jungle

Plats: Domkyrkoplatsen
I samarbete med Sommarlund:
King of the Jungle är en gatushow där ReAct! leker med situationer, konventioner och bilder som är vanligt förekommande på ett torg och i en stad. Med hjälp av dessa bilder undersöker de genom föreställningen hur vi kan skapa ovanliga och oväntade situationer och ReAktioner. Genom fysiskt utforskande arbete och improvisation vrider och vänder de på vår uppfattning av kontorsarbetaren, och ställer frågor så som: Vem har egentligen makten över ditt liv? Du eller din dator? Du eller din chef? Med hjälp av dans och akrobatik skapas tydliga, ofta humoristiska bilder som kan fungera som ett inlägg i en diskussion om materialism och vilken roll saker, objekt, prylar spelar i vårt vardagliga liv. Vad skulle hända om du förlorade din käraste ägodel? Vad vore du beredd att gå igenom för att återfå den?