Stiftshögtid för kyrkosångsförbundet i Lunds stift

Präst: Jan Kjellström
Musiker: Robert Bennesh
S:t Laurentii Kammarkör framför ”Denna dagen, ett liv” av Per Gunnar Petersson under ledning av Robert Bennesh