Stillhet- utställning på Väggen

Foto från Östra kyrkogården
Alf Håkansson