Stillhet – utställning på Väggen

Foto från Östra kyrkogården
Alf Håkansson