Svenska kyrkans försoningsprocess gentemot romer och resande – inställt

Föredraget är inställt pga rådande läge och restriktioner med Covid-19.

Vad har hänt och hur skulle vi kunna gå vidare?

I samband med Svenska kyrkans riksmöte i juni år 2000 framförde ärkebiskop K.G. Hammar en officiell ursäkt för Svenska kyrkans roll i förföljelse och diskriminering av ”romer av skilda grupper i vårt land”. Vad var bakgrunden till denna ursäkt och vad kan vi lära av historien? Vilka steg har tagits sedan dess och vilka utmaningar finns fortfarande kvar? Hur kan vi tänka kring försoning?
Maria Ericson, teologie doktor i etik och docent i religionsvetenskap, har forskat om dessa frågor på uppdrag av Delegationen för romska frågor vid Regeringskansliet samt på uppdrag av Lunds stift.