Temagudstjänst

Präst: Jonas Persson
Musiker: Susannah Carlsson
Anvisade platser med avstånd mellan sällskap.