Tornmusik med mässingssextetten CC6

Efteråt serveras kyrkfrukost till självkostnadspris i Domkyrkoforum