Tystnad – utställning på Väggen

Agneta Hemert och Håkan Bengtsson
Anknyter till utställningen i Domkyrkans krypta