Utställning Färghändelser i kryptan

Måleri och andlighet , Violet Tengberg