Utställning Människomärke

Utställningen öppnar kl 10.30
Medverkande: konstnär Erik Wennerstrand och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand