Utställning på Väggen

Människor på Domkyrkoplatsen
Foto av Claes Jonsson