Utställning på väggen

Fönster och mönster från Domkyrkan
Foto Gunnar Menander
Utställningen pågår under perioden 19 februari-14 mars