Utställning på Väggen

Pro Ecclesia – kyrkliga textilier
Utställningen pågår under perioden 23 april-20 maj