Utställning på Väggen – Ett år av ensamhet

Fotografi av Anne Carlsvi
Utställningen pågår under perioden 20 september-8 oktober