Utställning på Väggen – Ljusets vittne

Fotografier av Lena Månsdotter
Utställningen pågår under perioden 1-25 november