Utställning på Väggen – Medhjälpare & bordsgäster

Installation av Matti Sumari
Utställningen pågår under perioden 11 oktober – 27 oktober