Utställningen Ansikte mot ansikte öppnar

Plats: Domkyrkan, kryptan
Ansvarig: Lena Sjöstrand
Utställning med ikoner av Lars Gerdmar och måleri Clara Gesang-Gottowt