Välkomstkonsert för internationella studenter

Domkyrkoorganist Robert Bennesh spelar och Ostrochorus sjunger
Studentpräst Jan Kjellström medverkar