Vandra Livsmodets väg

Frihet, långsamhet, bekymmerslöshet – Lunds domkyrka, Nöden, Stadsparken och tillbaka. Samling vid Liberiet. Ett samarbete med Diakonicentralen.