Vandra Livsmodets väg!

Frihet, andlighet och delande – Lunds domkyrka, Botaniska trädgården, Sjukhuset och tillbaka. Samling vid Liberiet. Ett samarbete mellan Pilgrimscentrum Liberiet och Diakonicentralen.