Vesper

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Leds av medlemmar i Killans bönegård. Begränsat antal deltagande, max 8 personer.