Vetenskapens sekulära anakronismer

Ansvarig: Mats Nyberg
Föreläsning: Myten om den oöverstigliga klyftan mellan vetenskap och religion, med Bengt Kristensson Uggla.