Visning: Kvinnokraft i katedralen

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Samling i Domkyrkan
Fri entré