Alla åldrar

Här hittar du information om pedagogiska program som vänder sig till alla åldrar.

Innehållet i visningarna följer läroplanens mål. Vi anpassar tilltalet efter gruppen ålder. För aktuella visningar och program, se länkarna till höger.

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se