Till minne av

Om liv & död, om minnesfilmer och epitafier.

På Youtube vimlar det av dem. Sök på: vila i frid, till minne av, RIP så dyker de upp: minnesfilmer om människor som dött. I Domkyrkan hänger epitafier från 1500-talet.
Har  minnesfilmer på Youtube någon likhet med ett epitafium från 1500-talet?  Tanken om livets ändlighet är ett brännande ämne. Vad vill du bli ihågkommen för?

Välkommen till ett skolprogram som rör sig inom ämnena bild, historia och religion.

Ålder åk 7-9
Omfattning Programmet tar cirka 90 minuter

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Bild- Syfte
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att
– analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Ur LGR 11

Historia – Syfte
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.
Ur LGR 11

Religionskunskap – Syfte
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
–  analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
–  analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
–  reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Ur LGR 11

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se