Tid och rum

Solen och alla planeter snurrade runt jorden. Däremot skiljde sig åsikterna om huruvida jorden var platt eller rund. Medeltidens världsbild var inte likadan som den vi har i dag.

När Lundabon skulle hem och äta middag tittade hen inte på klockan eller mobilen utan på solens placering på himlen. Något som kan berätta mycket om hur människor såg på himmel, jord, tid och evighet är Domkyrkans astronomiska ur, som är från 1400-talet.  Möt Kronos, eller gubben Tid, lär dig tyda stjärnhimlens tecken, se de vise männen hylla Jesusbarnet och räkna ut på vilken veckodag du är född.

Välkommen till en visning där vi utifrån det astronomiska uret talar om den medeltida världsbilden och hur detta avspeglar sig i kyrkorummet.

Ålder Gymnasiet
Omfattning Programmet tar cirka 45 minuter
Tid Under hela året

Bokning och information
Kontakta Melissa Isla Venegas, som är domkyrkoguide, 046 71 88 78,  melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se.

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Horologium Mirabile Lundense Varför finns uret i Domkyrkan?

 

 

Historia

Religion

Dendrokronologi Vad vet vi tack vare denna metod?

Hur gammalt är uret?

 

Teknik

Matematik

Lunds horisont Var har vi solen och månen?

Natt och dag?

Det goda och det onda?

Hur såg världsbilden ut under medeltiden?

Finns det skillnader med hur vi ser på tid idag?

 

Teknik

Historia

Filosofi

Jungfru Maria och Jesusbarnet Vad är en hyllningsprocession?

In dulci jubilo?

 

Religion

Historia

Dagens datum Hur fungerar kalendern?

Vem är Kronos?

Vilken veckodag fyller du 30 år?

När är det skottår?

 

Teknik