Studentprästerna i Lund

Studentprästerna är till för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet och SLU-Alnarp. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen.

Här hittar du allt som rör studentprästerna i Lund.

Kontakt
Telefon: 046-71 87 35
mail: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se
eller någon av oss direkt.

 

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Fredagens Facebookandakt han bytt plats - till Domkyrkans södra kapell. Präst: Lisa Svensson. Välkommen in i vår digitala gemenskap!
  • Naturen står för färgprakten i dag! 

#kulturarvet 
#lundsdomkyrka
#lundcathedral
#cathedralgram
#visitlund
#levelund
#lovelund
#svenskakyrkan
#höst2020
#fall
  • Visarna på det astronomiska uret går alltid efter soltiden. Från och med idag stämmer alltså våra klockor åter med Domkyrkans ur då den aldrig ställs  om till s.k sommartid. 
Bild två är bilder från en utställning om uret som finns på Lux, vid Lunds universitet. 
#lundsdomkyrka 
#astronomisktur 
#horologiummirabilelundense 
#vintertid #sommartid
#solvisare
  • Gud tack för alla som kämpar för fred mellan folk och stater. Hjälp oss att vara rädda om varandra och se varandra med dina ögon. Amen  #lundsdomkyrka #lundcathedral #fndagen