Kontakt

Välkommen att kontakta oss, antingen genom den gemensamma mejlen och telefonnumret, eller någon av oss direkt.

Kontakt
Telefon: 046-71 87 35
mail: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se
eller någon av oss direkt:

Lisa Vinsander, präst i Svenska kyrkan
Telefon: 046-71 87 36
lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Jan Kjellström, präst i Svenska kyrkan
Telefon: 046-71 87 37
jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Josefin Gustafsson Andersson, präst i Svenska kyrkan
Telefon: 046-71 87 47
josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se

Jessica G Nordqvist, präst Campus Helsingborg
jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 18 90 45

Eva Kunda Neidek, musiker
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu, 0701 72 33 37

Karin Olofsdotter, pastor
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu, 0707 29 74 72