Kris

Studentprästerna finns till för studenter och personal vid Lunds universitet som en särskild resurs med kunskap i krisstöd.

Vi ingår i flera av universitetets kris- och beredskapsgrupper, som samordnar insatserna vid kriser och olyckor. Vi hjälper även till med sorgebearbetning och krishantering vid behov, samt deltar i och anordnar minnesstunder.

Kontakta oss för mer information Telefon: 046 71 87 35
studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se

Läs mer om säkerhet och krisberedskap på Lunds universitet här.

Jourhavande präst når du här.

Kris- och stresshanteringskurser

Under din tid som engagerad i en studentorganisation kommer du med all sannolikhet att ställas inför krissituationer av olika slag.