Kriskurs

Tillsammans med studentorganisationer och övriga stödfunktioner vid Lunds universitet har vi tagit fram utbildningar som har till syfte att vidareutveckla det goda arbete som sker vid universitetet.

Vad händer med oss när vi hamnar i en kris eller utsätts för mycket stress? Hur reagerar vi och varför? Och framför allt, hur hanterar vi det? Under din tid som engagerad i en studentorganisation kommer du med all sannolikhet att ställas inför stress- och krissituationer av olika slag. Därför riktar vi oss till dig som är hel- eller deltidsengagerad vid Akademiska Föreningen (AF), Kuratorskollegiet (KK) och Lunds universitets studentkårer (LUS) med detta kurserbjudande.

Tid våren 2021: 17 februari kl. 9-16 (ingen akademisk kvart)

Plats: Digital föreläsning via Zoom.

Kursens syfte

Syftet är att du som engagerad och studeranderepresentant ska känna dig stärkt i din roll och få redskap att hantera alltifrån det plötsliga dödsfallet till den interna konflikten samt metoder för att hantera och förebygga stress. Syftet är också att du ska få kännedom om LU:s beredskap inför större kriser.

Kursens innehåll

 • Hantera små och stora kriser
 • Introduktion till krishantering vid LU
 • Workshop med case utifrån den egna krisplanen
 • Om konflikter, ledarskap och stresshantering
 • Workshop med case

Efter genomgången kurs har deltagarna fått:

 • kännedom om LU:s krisberedskap och vilka resurser och aktörer som finns att tillgå.
 • en kort introduktion gällande krispsykologi och teoribildningar kring krisbegreppet.
 • ta del av erfarenheter av att befinna sig i krissituationer och att möta människor i kris.
 • kännedom om metoder och redskap från utbildningen som kan användas som ett stöd i arbetet och aktivt kunna tillämpa den vunna kunskapen i det egna krisplansarbetet. Samt redskap för att hantera interna konflikter och Stresshanteringsverktyg.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig! Obs: Begränsat antal platser.
Här kan du läsa mer om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vilken/vilka kurser önskar du delta i?

  Vilken studentorganisation är du engagerad i?

  Här kan du läsa mer om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan.