Meditation i Liberiet

OBS: Tyst meditation kan ta emot maximalt 12 deltagare med anledning av coronavirusets spridning. Känner du av minsta symptom – stanna hemma.

De tysta meditationerna äger nu åter rum i Liberiets övre sal. Vi startar 14 september!

Ordinarie tider, plats: Liberiets övre sal.

  • Måndagar 12.30-13.30
  • Torsdagar 17-18
  • Fredagar 6.55-7.55
  • Fredagar 8.45-9.45

Vi träffas minst 5 minuter före varje tillfälle. Timmen är uppdelad i två 25-minuterspass. Mellan dessa två pass går vi meditativt några minuter.

Innan du sitter med första gången är det viktigt att få en introduktion. Det erbjuds varje måndag kl 12.15, anmälan till  Jan Kjellström, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se, 046-71 87 37 och torsdag kl 16.30-17.00, anmälan till Per Carleheden, per.carleheden@htbibl.lu.se

Förlängda torsdagar kl. 17-18.30 med möjlighet till samtal om sin meditation med erfaren lärare: 8 oktober, 5 november och 4 december 2020.

Heldagssittningar lördagar kl. 8.30-15.00 med föredrag och möjlighet till samtal: 21 november och 19 december 2020. OBS: Obligatorisk anmälan till Per Carleheden: per.carleheden@htbibl.lu.se

Om ett pass ställs in med kort varsel skickas information om detta ut via Facebook.
Välkommen!

Information
Jan Kjellström, studentpräst, 046 71 87 37, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se
facebook.com/meditationliberiet

Vad är tyst meditation?
Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna.

Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor.

På Liberiet, denna speciella plats vid Domkyrkan, finns rum för just detta.
För den som vill. I all enkelhet.

Tyst meditation har praktiserats på Liberiet sedan 1980-talet och är inspirerad av zenbuddhistisk meditation. Viktigt för denna typ av meditation är en välbalanserad, upprätt sittställning och fri andning. Själva övningen är att vara här och nu. Vi låter allting vara som det är.

Tankar och sinnesintryck får komma och gå som moln som passerar ett berg. Till hjälp i detta brukar man följa andningens rörelser med sin uppmärksamhet. Mer information om detta ges vid introduktionstillfällena.