Meditation i Liberiet

OBS: Tyst meditation är tillsvidare inställda, utom måndagar, med anledning av Coronavirusets spridning

Från och med den 13 oktober 2019, äger de tysta meditationerna rum i Liberiet.

Ordinarie tider, plats: Liberiets övre sal.

  • Måndagar 12.30-13.30 (start 13/1)
  • Torsdagar 17-18 (start 9/1)
  • Fredagar 6.55-7.55 (start 17/1)
  • Fredagar 8.45-9.45 (Start 24/1)

Vi träffas minst 5 minuter före varje tillfälle. Timmen är uppdelad i två 25-minuterspass. Mellan dessa två pass går vi meditativt några minuter.

 

Förlängda torsdagar 17-18.30 med möjlighet till vägledning

  • 13/2
  • 12/3
  • 16/4
  • 14/5

 

Heldagar lördagar 8.30 – 15 (sittning 9-12 samt 12.30-14) med föredrag, samtal och möjlighet till enskilda samtal.

  • 1 februari
  • 29 februari

Information och anmälan (obligatorisk) till Per Carleheden: per.carleheden@htbibl.lu.se

Innan du sitter med första gången är det viktigt att få en introduktion. Det erbjuds varje måndag kl 12.15, anmälan till  Jan Kjellström, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se, 046-71 87 37 och torsdag kl 16.30-17.00, anmälan till Per Carleheden, per.carleheden@htbibl.lu.se

Om ett pass ställs in med kort varsel skickas information om detta ut via Facebook.
Välkommen!

 

Information
Jan Kjellström, studentpräst, 046 71 87 37, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se
facebook.com/meditationliberiet

Vad är tyst meditation?
Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna.

Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor.

På Liberiet, denna speciella plats vid Domkyrkan, finns rum för just detta.
För den som vill. I all enkelhet.

Tyst meditation har praktiserats på Liberiet sedan 1980-talet och är inspirerad av zenbuddhistisk meditation. Viktigt för denna typ av meditation är en välbalanserad, upprätt sittställning och fri andning. Själva övningen är att vara här och nu. Vi låter allting vara som det är.

Tankar och sinnesintryck får komma och gå som moln som passerar ett berg. Till hjälp i detta brukar man följa andningens rörelser med sin uppmärksamhet. Mer information om detta ges vid introduktionstillfällena.